دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 261-540 
6. بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده

صفحه 321-330

صفیه حسن زاد؛ حسین پیرخراطی؛ بهنام دولتی؛ خلیل فرهادی


7. ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در غبار برخی جاده‌‌های کرج

صفحه 331-344

فرشته دست گشاده؛ امیدرضا تونی؛ سیما مقدم شیخ جان؛ گیتی تقی نژاد؛ نرگس همتیان؛ رقیه حاتمی


8. بررسی غلظت و منشأ آلاینده‌های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج‌فارس

صفحه 345-360

علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری


10. تحلیل فضایی- زمانی رخداد گرد و غبار در غرب ایران

صفحه 375-388

ام السلمه بابایی فینی؛ طاهر صفرراد؛ مصطفی کریمی


12. مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

صفحه 401-413

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


13. ارزیابی ترکیب بهینۀ نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی

صفحه 415-430

داوود منظور؛ مجید فرمد؛ وحید آریان پور؛ احسان الدین شفیعی


16. کاربرد روش PCAدر ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: حوزۀ زیارت استان گلستان)

صفحه 451-462

سید حامد میرکریمی؛ سپیده سعیدی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


18. تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

صفحه 481-498

بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده