راهنمای نویسندگان

                                    

راهنمای نویسندگان

نشریه محیط شناسی، نشریه علمی-پژوهشی و ارگان رسمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران است که چهار شماره در سال منتشر می شود. نویسندگان محترم می توانند مقاله های پژوهشی را به عنوان سردبیر نشریه محیط شناسی به سایت الکترونیکی https://jes.ut.ac.ir ارسال فرمایند. ضمنا مقالات بدون چکیده (فارسی و انگلیسی) و خلاصه مبسوط انگلیسی 3 صفحه ای به هیچ عنوان بررسی نشده و عودت داده می شوند.

 

فرم کپی رایت:

نویسندگان محترم لازم است فرم کپی رایت مجله را امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آنرا بارگذاری نمایند. فرم کپی رایت از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

 https://drive.google.com/file/d/1XFxYXOtiUU8dRkto0HxyHVA93rrfbyX4/view?usp=sharing

 

فرم تعارض منافع:

همچنین لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله، فرم تعارض منافع را نیز تکمیل و امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آنرا بارگذاری نمایند. فرم تعارض منافع از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

  https://rppc.msrt.ir/fa/download/2353/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87

 

مشابهت یابی:

نشریه محیط شناسی جهت جلوگیری از دریافت مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب می باشد. پیشنهاد می گردد نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله اقدام به مشابهت یابی از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب و یا سامانه های معتبر مشابهت یاب نمایند. مقالات ارسالی بنا به تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه مجله از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می گیرد.

 

لطفاً موارد ذیل به دقت مد نظر قرار گیرد:

 

1. مقاله می بایست نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع می بایست با مقاله همراه باشد.

2. مقاله می بایست سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد.

3. اسامی و عبارات لاتین حتی الامکان به صورت فارسی در متن مقاله نوشته شود و معادل انگلیسی آنها تحت عنوان "یادداشت ها" در انتهای مقاله آورده شود (از آوردن footnote در انتهای هر صفحه اکیداً پرهیز شود).

4. مقاله می بایست در محیط Microsoft Word و با تنظیم صفحه (Page Setup) 4.5 سانتیمتر از بالا و 2 سانتیمتر از سایر جهات و فاصله بین خطوط single تایپ شود.

5. مقاله می بایست به ترتیب شامل عنوان مقاله (Titr 16) ، نام و نام خانوادگی کامل، عنوان علمی و شغلی، محل کار و پست الکترونیکی نویسنده (ها)، چکیده فارسی (B Mitra 11) با فاصله خطوط Single، سه تا پنج واژه کلیدی در مورد زمینه پژوهش (B Mitra 10)، سرآغاز، مواد و روش بررسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات، تشکر و قدردانی، یادداشت‌ها و فهرست منابع: عناوین (B titr 11) ، متن (B Mitra 12) و فاصله خطوط single باشد و کل مقاله در یک ستون تنظیم گردد.

6. حجم مقاله نباید ازحدود 18صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.

7. چکیده فارسی باید حداکثر 200 کلمه در حدود 10 سطر تنظیم گردد.

8. ترجمه انگلیسی چکیده فارسی (Abstract) در حدود 11 سطر و به صورت یک فایل ضمیمه بارگذاری شود.

9. خلاصه مبسوط انگلیسی مقاله به دلیل نمایه شدن در سایتهای انگلیسی می بایست به صورت خلاصه مقاله در سه صفحه تنظیم شود و به ترتیب شامل بخشهای زیر باشد:

- Introduction

- Materials and Methods

- Discussion of Results

- Conclusions

خلاصه مبسوط انگلیسی می بایست بیانگر محتوای مقاله باشد و رعایت اندازه قلم 11 و فونت Times New Romans و فاصله خطوط Single در آن الزامی می باشد. همچنین از ذکر منابع در این بخش خودداری شود. محل قرارگیری خلاصه مبسوط انگلیسی در بخش پایانی متن مقاله اصلی می باشد.

10. نام و نام خانوادگی کامل، مرتبه علمی و شغلی و پست الکترونیکی نویسنده ها در صفحه ای جداگانه ارسال گردد و مقاله هم در قسمت فارسی و هم در قسمت انگلیسی بدون نام و مشخصات نویسندگان باشد.

11. جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در بالای جدول (Titr 10)  (مانند: جدول 1) و توضیحات و منبع جدول در زیر آن  (Mitra 11) در محل خود در مقاله آورده شود.

12. شکل‌ها و نمودارها فقط در موارد ضروری و به تعداد محدود با کیفیت مناسب (حداقل رزولوشن  300 dpi)، با شماره و عنوان در پائین (Titr 10) (مانند: شکل 1) و توضیح و منبع در زیر آن (Mitra 11) در محل مورد نظر در متن آورده شود.

13. تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشند و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.

14. در مواردی که ذکر منبع در انتهای جمله انجام شود نحوه ارجاع در متن مقاله برای منابع فارسی و انگلیسی به صورت زیر خواهد بود:

منبع فارسی با یک نویسنده: (مهدوی، 1395) 

منبع فارسی با دو نویسنده: (مهدوی و داوودی، 1395)

منبع فارسی با بیش از دو نویسنده: (مهدوی و همکاران، 1395)

 منبع لاتین با یک نویسنده:

 

(Zhang, 2014)

 منبع لاتین با دو نویسنده:

 

(Zhang and Lee, 2014)

 منبع لاتین با بیش از دو نویسنده:

 

(Zhang et al., 2014)

 چنانچه ذکر منبع در ابتدا یا وسط جمله انجام شود، نحوه ارجاع در متن مقاله به صورت زیر می باشد:

 منبع فارسی با یک نویسنده: مهدوی (1395) به بررسی اثر فلزات سنگین بر . نتایج پژوهش انجام شده توسط مهدوی (1395) نشان داد ....

 منبع فارسی با دو نویسنده: مهدوی و داوودی (1395) به بررسی اثر فلزات سنگین بر . نتایج پژوهش انجام شده توسط مهدوی و داووی (1395) نشان داد ....

 منبع فارسی با بیش از دو نویسنده: مهدوی و همکاران (1395) به بررسی اثر فلزات سنگین بر. نتایج پژوهش انجام شده توسط مهدوی و همکاران (1395) نشان داد ....

 برای ذکر منابع لاتین در ابتدا یا وسط جمله نیز ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول به زبان لاتین آورده شود و سپس سال انتشار به زبان فارسی درون پرانتز نوشته شود. چنانچه دو نویسنده وجود داشت بین نام خانوادگی لاتین آنها "و" آورده شود و در مواردی که بیش از دو نویسنده وجود داشت بعد از نام خانوادگی لاتین نویسنده اول عبارت "و همکاران" نوشته شود.

15. شیوه نگارش منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید به ترتیب الفبایی به صورت نمونه‌های زیر باشد:

منابع فارسی:

مقاله مجله

الگوی استاندارد

نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام نویسنده دوم، (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره(شماره)، صص صفحه پایان مقاله-صفحه شروع مقاله.

نمونه

واثقی، ا؛ زیبایی، م، (1387). پیش‌بینی آلودگی هوای شیراز، محیط‌شناسی، 34(47)، صص 72-65.

 

مقاله کنفرانس

الگوی استاندارد

نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام نویسنده دوم، (ماه و سال انتشار). عنوان مقاله، نام کنگره، نهاد برگزارکننده، شهر، کشور.

نمونه

مثنوی، م؛ باغبانی، م، (اردیبهشت 1391). بهسازی محیطی و ارتقاء کیفیت فضایی مناطق فرسوده شهری از طریق تداخل براونفیلدها در سیستم زیرساختهای سبز، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

کتاب

الگوی استاندارد

نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام نویسنده دوم، (سال انتشار). عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل چاپ، ناشر.

نمونه

محمدی، م، (1386). آب و هواشناسی کاربردی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 

English References:

Journal Articles

Standard format for citation

Article Author, A. A., & Article Author, B. B. (Year). Title of article. Title of Journal, volume number(issue number), inclusive page numbers.

Examples

Hanna, K. (2007). Adsorption of aromatic carboxylate compounds on the surface of synthesized iron oxide-coated sands. Applied Geochemistry, 22(9), 2045-2053.

Kyratsis, A. (2004). Talk and interaction among children and the co-construction of peer groups and peer culture. Annual Review of Anthropology, 33(4), 231-247.

Parker, G., & Roy, K. (2001). Adolescent depression: A review. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 35(5), 572-580.

Zhang, B., Cohen, J., Ferrence, R., & Rehm, J. (2006). The impact of tobacco tax cuts on smoking initiation among Canadian young adults. American Journal of Preventive Medicine, 30(6), 474-479.

 

Books

Standard format for citation

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of work: Subtitle (edition.). (Volume(s).). Publisher.

Examples

a) Single author

Matthews, J. (1999). The art of childhood and adolescence: The construction of meaning. Falmer Press.

b) Two authors

Colclough, B., & Colclough, J. (1999). A challenge to change. Thorsons.

c) More than two authors

Rosenthal, R., Rosnow, R. L., & Rubin, D. B. (2000). Contrasts and effect sizes in behavioral research: A correlational approach. Cambridge University Press.

 

Edited Books

Standard format for citation

Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (Year). Title of work: Subtitle (edition.). (Volume(s).). Publisher.

Examples

Snyder, C. R. (Ed.). (1999). Coping: The psychology of what works. Oxford University Press.

Lauro, N. C., Amaturo, E., Grassia, M. G., Aragona, B., & Marino, M. (Eds.). (2017). Data science and social research: Epistemology, methods, technology and applications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55477-8.

 

Chapter in an edited book

Standard format for citation

Author of Part, A. A. (Year). Title of chapter or part. In A. A. Editor & B. B. Editor (Eds.), Title: Subtitle of book (edition., inclusive page numbers). Publisher.

Examples

Friese, C., Hofmann, W., & Wanke, M. (2003). The impulsive consumer: Predicting consumer behavior with implicit reaction time measures. In M. Wanke (Ed.), Social psychology of consumer behavior (pp. 335-364). Psychology Press.

Payne, S. (1999). 'Dangerous and different': Reconstructions of madness in the 1990s and the role of mental health policy. In S. Watson & L. Doyal (Eds.), Engendering social policy (pp. 180-195). Open University Press.

 

Government publication, document or report

Standard format for citation

Organization/governmental body. (Year). Title of document or report. Name of organization or governmental body in abbreviated form.

Example

Australian Institute of Health and Welfare. (1999). Australia's young people: Their health and wellbeing, the report on the health of young people aged 12-24 years. AIHW.

 

Conference Papers

Standard format for citation

Author, A., & Author, B. (Year, Month). Title of paper. Title of Conference: Subtitle of Conference, Location. DOI or URL.

Example

Balakrishnan, R. (2006, March 25-26). Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148.

 

Conference Proceeding Papers

Standard format for citation

Author, A., & Author, B. (Year, Month date). Title of session. In A. Editor, & B. Editor. Title of Published Proceedings. Title of Conference: Subtitle of Conference, Location (inclusive page numbers). Publisher.

Example

Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States. In Wandarna coowar: Hidden grief. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.

 

Thesis

Standard format for citation

Author, A. A. (Year). Title of thesis: Subtitle (thesis type). Name of University.

Example

Hos, J. (2005). Mechanochemically synthesized nanomaterials for intermediate temperature solid oxide fuel cell membranes (PhD thesis). University of Western Australia.

 

Internet documents

Standard format for citation

Author, A. A. (Year). Title: Subtitle (Edition). Publisher. URL. Accessed Day, Month, Year.

Example

Murray, G. (2005). A duty of care to children and young people in Western Australia. Western Australia, Department of Child Protection. http://www.community.wa.gov.au/NR/rdonlyres/851183A4-A822-4592-AB66-C410E453AEEC/0/DCDRPTGwennMurrayreportwithcover2006.pdf. Accessed 10 August 2018.

 

E-Journals

Standard format for citation

Article Author, A. A., & Article Author, B. B. (Year). Title of article. Title of Journal, volume number(issue number), inclusive page or paragraph numbers. DOI or URL.

Examples

Vogels, A. G. C., Crone, M. R., Hoekstra, F., & Reijneveld, S. A. (2009). Comparing three short questionnaires to detect psychosocial dysfunction among primary school children: a randomized method. BMC Public Health, 9(1), 489. https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-489.

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of Improbable Mathematics, 27(1), 1935–1968. https://doi.org/10.0000/3mp7y-537.

 

E-Books

Standard format for citation

Author, A., & Author, B. (date of original publication). Title of e-book: Subtitle. Publisher. DOI or URL.

Example

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2003). Software architecture in practice (2nd ed.). Addison-Wesley. https://prospero.murdoch.edu.au/record=b3165895.

 

تبصره1: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوطه الزامی می باشد و مقاله با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد.

16. در صورت استفاده از منابع فارسی و بین المللی، می بایست ابتدا کلیه منابع فارسی و سپس کلیه منابع بین المللی به ترتیب یاد شده در بالا آورده شود.

17. در قسمت تشکر و قدردانی منابع مالی تحقیق (در صورت لزوم) آورده شود.

18. هیأت تحریریه در ویراستاری، رد یا قبول مقالات رسیده مجاز است. همچنین پس از دریافت پاسخ داوران، مقاله مجدداً توسط هیأت تحریریه بررسی شده و طبق نظرات ایشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجدید نظر و یا عدم پذیرش مقاله تصمیم گیری می گردد.

19. نویسندگان مقالات مسؤول محتوی مقاله و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته های خود می باشند و مجله محیط شناسی هیچگونه مسؤولیتی در قبال صحت و سقم مطالب، آراء، نظرات، نتایج و محتویات مقاله به لحاظ علمی و حقوقی ندارد.

20. قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش در انتهای متن اصلی مقاله و بلافاصله قبل از فهرست منابع و تحت عنوان "تقدیر و تشکر" آورده شود (در صورت وجود).  

21. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو خارج و مجله از بازگرداندن آن معذور است.

22. مراحل انجام کار و فرایند داوری مقالات به صورت فلودیاگرام ذیل می باشد:

 

 

 

23.از واریز هزینه داوری پیش از بررسی مقدماتی مقاله ارسالی اکیداً خودداری نمایید.

24. برای مشاهده مقالات چاپ شده می‌توانید به سایت الکترونیکی http://jes.ut.ac.ir مراجعه نمایید.

 

 

با احترام

نشریه محیط شناسی