راهنمای نویسندگان

کلیات

مجله محیط شناسی، در زمینه های مختلف علوم مرتبط با محیط زیست اقدام به چاپ مقالات صرفا پژوهشی و به زبان فارسی می نماید.

لذا ارتباط مقالات ارسالی به این مجله با موضوع محیط زیست باید در عنوان و محتوا کاملا مشخص باشد.

نویسندگان محترم لازم است قبل از ارسال مقالات به نشریه محیط شناسی موارد درج شده در این راهنما را به صورت کامل رعایت نمایند:

بازه زمانی:

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر یک هفته و میانگین زمان داوری مقالات 90 روز می باشد. 

 

مفهوم اطلاعات تاریخ مقالات:

تاریخ دریافت: منظور تاریخ سابمیت کردن مقاله توسط نویسنده مسئول به وبسایت مجله می باشد

تاریخ بازنگری: منظور تاریخ تکمیل کلیه بازنگری های خواسته شده توسط داوران و دبیران مجله می باشد

تاریخ پذیرش: منظور تاریخ اعطای پذیرش به مقاله توسط مجله می باشد

تاریخ انتشار: منظور نخستین تاریخ انتشار مقاله به صورت آنلاین در وبسایت مجله می باشد

 

1-  ارسال موارد و فایل های الزامی:

لازم است همه موارد زیر توسط نویسندگان محترم ارسال شود و همه این موارد کاملا الزامی هستند:

1-1- فایل اصل مقاله بدون نام

1-2- فایل اسامی نویسندگان (دقیقا مطابق راهنمای نویسندگان)

1-3-کد ORCID

درج کد ORCID برای تمامی نویسندگان اجباری است. لذا ضروری است قبل از ارسال مقاله همه نویسندگان در سایت https://orcid.org  ثبت‌نام و کد مربوطه را اخذ کنند.

1-4-فرم کپی رایت

نویسندگان محترم لازم است فرم کپی رایت مجله را امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آنرا بارگذاری نمایند. فرم کپی رایت از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

فرم کپی رایت

 1-5- فرم تعارض منافع

همچنین لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله، فرم تعارض منافع را نیز تکمیل و امضا نموده و در هنگام ارسال مقاله فایل آنرا بارگذاری نمایند. فرم تعارض منافع از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

فرم تعارض منافع

1-6- مشابهت یابی

نشریه محیط شناسی جهت جلوگیری از دریافت مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب می باشد. پیشنهاد می گردد نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله اقدام به مشابهت یابی از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب و یا سامانه های معتبر مشابهت یاب نمایند. مقالات ارسالی بنا به تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه مجله از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می گیرد.

2-شیوه نگارش مقالات

مقاله می بایست نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع می بایست با مقاله همراه باشد. همچنین مقاله می بایست سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد.

2-1-تنظیمات صفحه

 مقاله می بایست در محیط Microsoft Word و با تنظیم صفحه (Page Setup) 4.5 سانتیمتر از بالا و 2 سانتیمتر از سایر جهات و فاصله بین خطوط single تایپ شود.

2-2-حداکثر تعداد صفحات مقاله
تعداد صفحات مقاله (شامل کلیة بخشهای مقاله، اعم از چکیدة انگلیسی و فارسی، منابع و...) حداکثر 20 صفحه می باشد.

2-3-عناوین مقاله

عناوین اصلی مقاله دقیقا باید شامل موارد زیر باشد:

2-3-1- بخش انگلیسی:

عنوان انگلیسی، چکیده کوتاه انگلیسی (Abstract) (حداکثر 250 کلمه)، کلید واژه های انگلیسی (حداکثر 5 مورد)، خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Summary) (1000 کلمه) شامل بخش های: Introduction, Materials and Methods, Discussion, Conclusions،

2-3-2- بخش فارسی

عنوان فارسی، چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)، کلیدواژه های فارسی (حداکثر 5 مورد و مشابه انگلیسی)، مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روش شناسی پژوهش، یافته های پژوهش، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها، تشکر و قدردانی (در صورت نیاز) و منابع

2-4-نحوه نگارش وابستگی سازمانی

وابستگی سازمانی نویسندگان در سایت مجله و همچنین در فایل مربوطه باید مشابه هم و عینا مانند این راهنما باشد  و از ذکر عناوینی چون دانشجوی... استادیار... دانشیار.. عضو.. خودداری شود

در بخش انگلیسی:

Department of....., Faculty of.... , University of...., City...., Country,..... , Email:...... (Times New Roman 9)

در بخش فارسی:

گروه....، دانشکده....، دانشگاه....، شهر....، کشور........، رایانامه:......... (BMitra 10)

2-5-نحوه نگارش منابع 

منابع موجود در متن و انتهای مقالات باید به زبان انگلیسی نوشته شود. در مورد مقالات فارسی، عنوان صحیح انگلیسی آنها باید از بخش انگلیسی مجلات فارسی اخذ شود. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده اند، حتماً (inPersian) اضافه شود.

شیوه نگارش منابع در این مجله به صورت APA می باشد.

درج منابع در متن مقاله به صورت (نویسنده، سال) به انگلیسی می باشد. 

نمونه منبع نویسی در مورد مقالات مجلات:

Chabowski BR, & Mena JA. (2017). A review of global competitiveness research: Past advances and future directions. Journal of International Marketing, 25 (4), 1–24. https://doi.org/10.1509/jim.16.0053. 

نمونه منبع نویسی در مورد کتاب ها:

Curwen, B., Palmer, S., & Ruddell, P. (2000). Brief cognitive behaviour therapy (Brief Therapies Series). London: Sage.  

نمونه منبع نویسی در مورد سمینارها، همایشها و،... (نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق همایش الزامی است)

Liu, C., Wu, D., Fan, J., & Nauta, M. M. (2008, November). Does job complexity predict job strains? Paper presented at the 8th Biannual Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, Valencia, Spain.  

سایر اطلاعات مورد نیاز نویسندگان در فایل جامع راهنمای نویسندگان موجود می باشد.

 

نویسندگان مقالات مسؤول محتوی مقاله و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته های خود می باشند و مجله محیط شناسی هیچگونه مسؤولیتی در قبال صحت و سقم مطالب، آراء، نظرات، نتایج و محتویات مقاله به لحاظ علمی و حقوقی ندارد.

3- فرایند داوری

فرایند انجام کار و داوری مقالات در فلودیاگرام زیر نشان داده شده است. شایان ذکر است که هیأت تحریریه در ویراستاری، رد یا قبول مقالات رسیده مجاز است. همچنین پس از دریافت پاسخ داوران، مقاله مجدداً توسط هیأت تحریریه بررسی شده و طبق نظرات ایشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجدید نظر و یا عدم پذیرش مقاله تصمیم گیری می گردد.

4- هزینه ها

لطفا از واریز هزینه داوری پیش از بررسی مقدماتی مقاله اکیداً خودداری نمایید. برای مشاهده هزینه های داوری و چاپ و نحوه واریز آنها به این لینک مراجعه فرمائید.