دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-260 
بررسی پتانسیل گیاهان مورد (Myrtus communis) و کاج (Pinus brutia) در جذب کادمیوم

صفحه 17-28

10.22059/jes.2014.50153

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر سپه وند


بهینه‌سازی جذب زیستی مالاشیت گرین از محلول‌های آبی با استفاده از ریزجلبک‌های سبز

صفحه 163-176

10.22059/jes.2014.50164

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

صفحه 221-236

10.22059/jes.2014.50168

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

صفحه 237-246

10.22059/jes.2014.50169

خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی