دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-260 

مقاله پژوهشی

1. مقایسۀ کارایی سه الگوریتم هوشمند رایانه‌ای در انتخاب مناطق مناسب حفاظت (مطالعۀ موردی: استان مازندران)

صفحه 1-16

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حمیدرضا رضایی


2. بررسی پتانسیل گیاهان مورد (Myrtus communis) و کاج (Pinus brutia) در جذب کادمیوم

صفحه 17-28

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر سپه وند


6. بررسی وضعیت NO2 تروپوسفری ایران طی سال‌های 2004 تا 2012

صفحه 65-78

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


8. امکان‌سنجی شاخص‌‌های کیفی در اصفهان

صفحه 95-106

نسیم شریفیان پور؛ شهرزاد فریادی


13. بهینه‌سازی جذب زیستی مالاشیت گرین از محلول‌های آبی با استفاده از ریزجلبک‌های سبز

صفحه 163-176

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


18. بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

صفحه 221-236

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


19. شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

صفحه 237-246

خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی