سال آغاز انتشار: 1353

نوع انتشار: فصلنامه

تعداد شماره در سال: 4

تعداد دوره های منتشر شده: 49

زبان انتشار: فارسی با خلاصه مبسوط انگلیسی

تعداد مقالات دریافت شده: 2184

تعداد مقالات پذیرفته شده: 491

درصد پذیرش مقالات:22

تعداد پایگاه های نمایه شده: 8

توضیحات کلی:

مجله محیط شناسی، متعلق به دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که در زمینه های مختلف علوم مرتبط با محیط زیست اقدام به چاپ مقالات صرفا پژوهشی و به زبان فارسی می نماید.

روال پذیرش در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد. مراحل داوری جهت اطلاع نویسندگان محترم به صورت فلودیاگرام در بخش راهنمای نویسندگان آمده است.

 

بازه زمانی:

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر یک هفته و میانگین زمان داوری مقالات 90 روز می باشد. 

 

مفهوم اطلاعات تاریخ مقالات:

تاریخ دریافت: منظور تاریخ سابمیت کردن مقاله توسط نویسنده مسئول به وبسایت مجله می باشد

تاریخ بازنگری: منظور تاریخ تکمیل کلیه بازنگری های خواسته شده توسط داوران و دبیران مجله می باشد

تاریخ پذیرش: منظور تاریخ اعطای پذیرش به مقاله توسط مجله می باشد

تاریخ انتشار: منظور نخستین تاریخ انتشار مقاله به صورت آنلاین در وبسایت مجله می باشد

 

ارتباط با مجله

جهت  ارتباط با مجله کلیک کنید.

 

شبکه های اجتماعی
شماره جاری: دوره 49، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 389-498 

Cite Score 2022: 0.2

SJR 2022: 0.117

SNIP 2022: 0.077

SJR H-Index: 10

Google Scholar H-index: 15

Google Scholar Citations: 3515

 Preliminary Assessment Average Time: 7 Days

The average time during which the reviews of manuscripts are conducted: 30 Days

The Average Publication Time: 120 Days

زمان بررسی اولیه مقالات: یک هفته

متوسط زمان داوری مقالات: 30 روز

درصد پذیرش: 22

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها