مجله محیط شناسی، در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و به شکل فصلنامه (چهار شماره در سال) منتشر می شود.

این نشریه در زمینه های مختلف علوم مرتبط با محیط زیست اقدام به چاپ مقالات صرفا پژوهشی و به زبان فارسی می نماید.

روال پذیرش در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد. مراحل داوری جهت اطلاع نویسندگان محترم به صورت فلودیاگرام در بخش راهنمای نویسندگان آمده است.

وضعیت دسترسی به مقالات این نشریه، به صورت دسترسی باز می باشد.

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر ده روز و میانگین زمان داوری مقالات حدوده 4 ماه می باشد. 

در راستای احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE می باشد و  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی تبعیت می نمایید.

در راستای تبعیت از آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، لازم است نویسندگان محترم درصد و گزارش مشابهت مقاله خود را از طریق سامانه سمیم نور دریافت و همراه با مقاله ارسال نمایند. 

 

جهت  ارتباط با مجله کلیک کنید.

 

شبکه های اجتماعی
شماره جاری: دوره 50، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-110 

تأثیر رانت منابع طبیعی بر کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای منا)

صفحه 97-110

10.22059/jes.2024.359287.1008413

سمانه معین‏ الدینی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حسین مهرابی بشرآبادی


Cite Score 2022: 0.2

SJR 2022: 0.117

SNIP 2022: 0.077

SJR H-Index: 10

Google Scholar H-index: 15

Google Scholar Citations: 3515

 Preliminary Assessment Average Time: 7 Days

The average time during which the reviews of manuscripts are conducted: 30 Days

The Average Publication Time: 120 Days

زمان بررسی اولیه مقالات: ده روز

متوسط زمان داوری مقالات: 4 ماه

درصد پذیرش: 22

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها