برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکدۀ فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

معدن مس سرچشمه دومین معدن روباز جهان، از بزرگ‏ترین مجتمع‏های صنعتی- معدنی جهان و بزرگ‏ترین تولید‌کنندۀ مس در ایران به شمار می‌رود. این مجتمع نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. در این مجتمع همراه تولید مس، حجم عظیمی از مواد آلوده‌کننده تولید و وارد محیط می‌‌‌شود. عمده‏ترین مادۀ آلوده‌کنندۀ منتشرشده از این مجتمع، گاز SO2 است. بر اساس اندازه‌گیری‌‌های سازمان محیط‌زیست استان کرمان، غلظت گاز SO2 منتشرشده از این مجتمع همواره بیش از مقدار استاندارد آن بوده است. حجم‌‌ زیاد این گاز، تأثیر مهمی در شکل‌‌گیری باران‌‌های اسیدی و بروز مشکلات زیست‌محیطی متعدد دارد. لزوم حفاظت از محیط‌زیست به ‏صورت اصل انکارناپذیر در جهان پذیرفته شده است. توسعۀ سیاست‏های کاهش آلودگی نیازمند داشتن اطلاعاتی در خصوص پتانسیل کاهش آلودگی و هزینۀ آن است. منحنی هزینۀ کاهش آلودگی (ACC)، نشان‌دهندۀ کاهش آن در سطوح مختلف است. MACC نیز ابزار کلیدی در بحث‏های اقتصاد محیط‌زیست برای مدل‏سازی و سیاست‏گذاری است. لذا در این مطالعه، منحنی هزینۀ کاهش آلودگی و هزینۀ نهایی کاهش آلودگی (MACC) برای SO2 منتشرشده از این مجتمع با استفاده از رهیافت از پایین به بالا (روش اقتصادی- مهندسی) برآورد شد. نتایج نشان داد که هزینۀ سالانۀ کاهش هر تن SO2 از 94/44 تا 71/7408 هزار ریال متغیر است. هر دو منحنی مطابق انتظار با شیب منفی و نزولی برآورد شدند. ACC برآوردشده، اطلاعات مفیدی را در خصوص پتانسیل کاهش آلودگی و هزینۀ آن، در اختیار مدیران این مجتمع قرار می‌‌دهد. MACC نیز ابزار سودمندی برای سیاست‌گذاران محیط‌زیست به منظور إتخاذ سیاست‏های کنترل آلودگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات