دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 827-1098 

مقاله پژوهشی

1. بررسی کارایی تصفیه‌خانۀ فاضلاب تبریز با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی

صفحه 827-844

سیما شکری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


3. سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران

صفحه 861-873

محمدعلی عبدلی؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی رضازاده


9. بررسی اثر گیاه نی و زمان ماند هیدرولیکی در بازده حذف سرب در تالاب مصنوعی افقی زیرسطحی

صفحه 937-947

سعید طاهری قناد؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ نعمت اله جعفرزاده


10. بررسی تأثیرپذیری رشد قطری بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) از پارامتر تابش در جنگل‌های آستارا

صفحه 949-960

بفرین معروفی‌اقدم؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ جواد ترکمن؛ سرخوش کرم زاده


11. تحلیل اقلیمی و ردیابی توفان‌های گرد و غبار فراگیر در جنوب و مرکز ایران

صفحه 961-972

عباسعلی ولی؛ سجاد خاموشی؛ سید حجت موسوی؛ فاطمه پناهی؛ احسان تمسکی


14. برآورد ارزش اقتصادی آهن، آلومینیوم و مس قابل بازیافت در پسماند‌های الکترونیکی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

صفحه 999-1009

امیر هدایتی آق‌مشهدی؛ حمیدرضا جعفری؛ شاهو کرمی؛ سامان گلالی زاده؛ سمانه زاهدی