درباره نشریه

معرفی

مجله محیط شناسی (JES) مجله ای با سابقه حدود 50 ساله است که اولین بار در دیماه 1353در مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران چاپ گردید. این مجله اکنون در دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران بصورت فصلنامه چاپ می گردد و مقالات آن کلیه زمینه های پژوهشی محیط زیست به زبان فارسی را شامل می شود.

وضعیت دسترسی به تمام مقالات این نشریه به صورت دسترسی باز می باشد.

 • این نشریه جزء نشریات علمی- پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مقالات پژوهشی را پس از طی مراحل داوری در حوزه های موضوعی زیر در صورت تائید مشاوران مجله به  چاپ می رساند:
  مدیریت و تکنولوژی مواد زائد جامد
 • آلودگی خاک
 • آلودگی منابع آب
 • آلودگی هوا
 • تکنولوژی آب و فاضلاب
 • مدیریت سوانح طبیعی
 • برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
 • برنامه ریزی شهری و محلی
 • پایداری اکوسیستم ها
 • جنگلها و منابع طبیعی
 • اکولوژی حیات وحش
 • گردشگری پایدار و بوم گردی
 • اقتصاد محیط زیست
 • حقوق محیط زیست 
 • اکولوژی شهری
 • برنامه ریزی و طراحی منظر
 • طراحی منظر شهری و محیطی
 • طراحی منظر پایدار
 • طراحی منظر اکولوژیکی
 • آمایش سرزمین
 • پایداری محیطی
 • تاثیرات محیط زیستی تغییر اقلیم

بازه زمانی:

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر یک هفته و میانگین زمان داوری مقالات 90 روز می باشد. 

 

مفهوم اطلاعات تاریخ مقالات:

تاریخ دریافت: منظور تاریخ سابمیت کردن مقاله توسط نویسنده مسئول به وبسایت مجله می باشد

تاریخ بازنگری: منظور تاریخ تکمیل کلیه بازنگری های خواسته شده توسط داوران و دبیران مجله می باشد

تاریخ پذیرش: منظور تاریخ اعطای پذیرش به مقاله توسط مجله می باشد

تاریخ انتشار: منظور نخستین تاریخ انتشار مقاله به صورت آنلاین در وبسایت مجله می باشد 

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 23، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،

 

کدپستی:   6135-14155

فاکس:   66407719      

 

پست الکترونیکی:  mag_natures@ut.ac.ir

 

آدرس اینترنتی:            http://jes.ut.ac.ir