کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 30
2. داده کاوی رفتار حرکت و هم‌کنش جانوران: یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده بافق

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 331-344

فرید چراغی؛ محمودرضا دلاور؛ فرشاد امیراصلانی؛ سید کاظم علوی پناه


6. بررسی سیل‌خیزی و تعیین عوامل مؤثر در آن در حوضۀ رودخانۀ بالقلی‌چای با استفاده از تکنیک GIS، RS و AHP

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 389-400

علی قاسمی؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ اباذر اسمعلی


8. بررسی پراکنش BTEXدر منطقة صنعتی زرقان به کمک GIS

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 125-136

منصوره دهقانی؛ محمد مهدی تقی زاده؛ ابراهیم راستگو


10. پهنه‌بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعۀ موردی: تهران)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 179-188

اسماعیل صالحی؛ یوسف رفیعی؛ محمد رضا فرزاد بهتاش؛ محمدتقی آقابابایی


11. مقایسة دو روش مدل‌سازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در پیش بینی غلظت آلایندة مونوکسید کربن

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391

الهه خزاعی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد کریمی؛ محمد حسن وحیدنیا


12. رویکرد GIS مبنا برای مدل‌سازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل‌های سه بعدی شهر (مطالعة موردی: بخشی از منطقة سه تهران)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 125-140

حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا قراگوزلو؛ علیرضا وفایی نژاد؛ هنک دی کلجور


13. استفاده از منطق فازی در مکان‌یابی محل‌های تغذیه مصنوعی آبخوان با تلفیق روشهای AHP و FTOPSIS

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 99-108

مجید رمضانی مهریان؛ بهرام ملک محمدی؛ یوسف رفیعی


14. توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-12

گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان


15. مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 43-52

مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی


16. پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 48، زمستان 1387

سیدحمید فلاح‌میری؛ همت‌الله پیردشتی؛ میرخالق ضیاء‌تبار احمدی؛ حسن قلیچ‌نیا


19. بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد

دوره 34، شماره 46، تابستان 1387

حسن اکبری هارونی؛ بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی


21. پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی دردشت ورامین به کمک GIS و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

محمود حکمت پور؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل خلیل پور


22. استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر)

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

احمد پوراحمد؛ کیومرث حبیبی؛ سجاد محمدزهرایی؛ سعید نظری علوی


24. بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا


25. زون‌بندی منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

حمید رضا جعفری؛ احمد انق