دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 455-667 
3. بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل

صفحه 489-506

کبری جعفری؛ ناصر حافظی مقدس؛ علیرضا مظلومی؛ اعظم قزی


7. تعیین زمان و نرخ پوسیدگی خشکه دارهای راش در جنگل های اسالم

صفحه 551-563

کیومرث سفیدی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ معراج شرری


9. تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در سطح خلیج فارس

صفحه 583-604

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزایی