دوره و شماره: دوره 33، شماره 43 - شماره پیاپی 1791، پاییز 1386 (محیط شناسی) 
5. بررسی تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد

الهام اویسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمود قاسمپوری؛ پرویز آزاد فلاح


7. اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای

سید محسن حسینی؛ علیرضا علی عرب؛ یدالله رسولی اکردی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ محمدرضا علمی


14. تأثیر سامانه های آبی در شکل گیری منظر باستانی پاسارگاد

بهرنگ بهرامی؛ بهناز امین زاده؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ newsha nn