دوره و شماره: دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-184 
بررسی تغییرات زیست محیطی تالاب‌ها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجنده TM (مطالعة موردی: تالاب نیریز)

صفحه 1-12

یوسف رفیعی؛ بهرام ملک محمدی؛ علی اکبر آبکار؛ احمدرضا یاوری؛ مجید رمضانی مهریان؛ حمید ظهرابی


برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری

صفحه 1-8

سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ نوراله عبدی