دوره و شماره: دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 1-176 
مقایسة غبارگیرهای الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر در صنعت فولاد

صفحه 45-52

پرویز جعفری‌فشارکی؛ حمیدرضا جعفری؛ غلام‌رضا نبی‌بید‌هندی


غلظت و منشأ هیدروکربن‌های نفتی در رسوبات بندر انزلی

صفحه 99-106

ناصر حاجی‌زاده‌ذاکر؛ ایرج رحمانی؛ مونا مقدم؛ رامین شادی؛ عزیر عابسی


حذف نفت خام از خاک به کمک شویندة زیستی

صفحه 107-116

سید‌نوید سید‌رضوی؛ احمد خدادادی؛ حسین گنجی‌دوست


مشخصه‌های رفتارستون کربن فعال تولید شده از مخروط کاج در جذب رنگ از محلول‌های آبی

صفحه 117-128

محمد‌رضا سمرقندی؛ مهدی هادی؛ سعید عزیزیان؛ مهری سلیمانی امین‌آباد