دوره و شماره: دوره 36، شماره 54، تابستان 1389 
2. پیش‌بینی لایه‌بندی حرارتی سد در دست احداث بختیاری با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

مهرداد نظریها؛ عرفان دانایی؛ سید حسین هاشمی؛ امیر‌حسین ایزد دوستدار


7. برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط

نیلوفر محمودی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ محمود صبوحی صابونی


11. اتخاذ رهیافت اطلاعات محور با کاربرد روش رگرسیون لجستیک برای مدل‌سازی توسعة شهری گرگان

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی‌فرد