دوره و شماره: دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 1-188 
ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی محدودة شهر کرمان

صفحه 101-110

رضا حسن‌زاده؛ احمد عباس‌نژاد؛ محمد‌علی حمزه


بررسی و تحلیل آلودگی‌های ناشی از مشاغل شهر اصفهان

صفحه 111-122

مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو؛ لیلا اسحاق دواتگر