دوره و شماره: دوره 34، شماره 48 - شماره پیاپی 1000329، زمستان 1387 (محیط شناسی) 
11. پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی

سیدحمید فلاح‌میری؛ همت‌الله پیردشتی؛ میرخالق ضیاء‌تبار احمدی؛ حسن قلیچ‌نیا