دوره و شماره: دوره 34، شماره 48 - شماره پیاپی 1000329، بهمن 1387 (محیط شناسی) 
پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی

سیدحمید فلاح‌میری؛ همت‌الله پیردشتی؛ میرخالق ضیاء‌تبار احمدی؛ حسن قلیچ‌نیا