دوره و شماره: دوره 30، شماره 34 - شماره پیاپی 504، تیر 1383 (محیط شناسی) 
ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری

دکتر ناصر مهردادی؛ مهندس پرویز محمدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ مهندس مهرداد عدل


بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور

مهندس بهمن جباریان امیری؛ مهندس محمد ابراهیم رئیسی


آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی

دکتر سعید گیتی پور؛ دکت غلامرضا نبی بیدهندی؛ مهندس محمد امین گرجی


معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان

مهندس سهیلا شفیعی؛ مهندس محمد ابراهیم صحتی ثابت؛ مهندس داریوش مقدس