دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی

نویسندگان

چکیده

آلاینده های بسیار آبگریز زا می توان براحتی از محلول های آبی جذب سطحی کرد . از آنجا که در بسیاری از این ترکیبات – میزان جذب با افزایش میزان کربن آلی موجود افزایش می یابد – مواد طبیعی نظیر زغال ها و پیوسته های بیتومینه را می توان به عنوان دیواره های جاذب تراوا به کار برد . این مسئله تنها در صورتی قابل اجراست که عمل جذب به حالت تعادل رسیده باشد مه معمولا در مورد تصفیه آبهای زیرزمینی اتفاق نمی افتد . در بین مواد جامد طبیعی – کربن فعال گرانوله دارای ظرفیت جذب بالا و سینتیک جذب سریعی است . نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که کاربرد کربن فعال گرانوله – نظیرF100 برای حذف در جای هیدروکربن های معطر چند حلقه ای از آب زیرزمینی مناطق حوالی پالایشگاه های گاز قدیمی روش موثر و مقرون به صرفه ای است . در مورد ترکیباتی که کمتر جذب می شوند – نظیر بنزن – تولوئن و زایلین ترکیبی از جذب سطحی و تجزیه بیولوژیکی ضروری است .

کلیدواژه‌ها