موضوعات = اقتصاد محیط زیست
تعداد مقالات: 19
1. بررسی ترجیحات کشاورزان جهت مشارکت در برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) حوضه آبخیز دشت قزوین

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 349-359

سارا عطایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان؛ نغمه مبرقعی دینان


2. برآورد ارزش کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 489-501

فاطمه محمدیاری؛ کامران شایسته؛ امیر مدبری


3. بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 321-329

فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی


5. برآورد قیمت سایه‌ای انتشار آلودگی در زنجیره تولید و توزیع گندم ایران

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-98

حامد نجفی علمدارلو؛ کتایون شمشادی یزدی


6. ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-129

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ پرژک ذوفن؛ هنا سعید


8. آزمون منحنی محیط زیستی کوزنتس در ایران و کشورهای عضو اوپک: کاربردی از روش گشتاورهای تعمیم یافته

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 317-327

ابراهیم انواری؛ سمانه باقری؛ احمد صلاح منش


14. مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 401-413

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


15. برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 431-438

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی


17. برآورد هزینه‌های مرگ‌ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 247-254

غلامحسین کیانی؛ فاطمه یاری؛ هادی امیری


18. برآورد ارزش تفریحی منطقۀ کوهستانی توچال با استفاده از الگوی اقتصادسنجی دو‌مرحله‌ای هکمن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-28

هومان لیاقتی؛ افسانه نعیمی‌فر؛ نغمه مبرقعی