ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آلودگی هوا یکی از انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی است که بقا و سلامتی موجودات زنده از جمله انسان را تهدید می‌کند. بعد از انقلاب صنعتی و به خصوص در یک صد سال اخیر به علت پیشرفت تکنولوژی صنعتی و تولید انواع وسایل نقلیه، میزان آلودگی هوا در جهان افزایش پیدا کرده است. درختان با فیلتر‌کردن و جذب آلاینده‌ها، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا ایفا می‌کنند و یکی از ابزارهای طبیعی در مهار آلودگی هوا هستند. هدف این تحقیق برآورد منافع اقتصادی حاصل از حفظ و کاشت برترین گونه‌ی درختی کاهش‌دهنده آلودگی هوای سطح شهر اهواز در سال 94 است. بدین منظور گونه‌های درختی که بیشترین فراوانی را در سطح شهر اهواز دارند، انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی و شاخص‌های سنجش توان گونه‌ی درختی برای جذب آلاینده‌های هوا و صوت، برترین گونه درختی تعیین شد (درخت برهان). در نهایت با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای و روش مدل‌سازی انتخاب منافع اقتصادی حاصل از خدمات تصفیه‌ای این گونه درختی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت ساکنان شهر اهواز با حفظ و کاشت بیشتر این گونه‌ی درختی افزایش می‌یابد. همچنین ارزش سالانه منافع و ارزش سرمایه‌ای درخت برهان به ترتیب 1167 و 1852 میلیارد ریال محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات