کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
شناسایی آلودگی فلزات سنگین در جنگل‌های مانگرو استان بوشهر

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 27-36

10.22059/jes.2012.29146

علی داوری؛ افشین دانه‌کار؛ نعمت الله خراسانی؛ آرش جوانشیر


تعیین آستانه تحمل باکتری‌ها به سرب، روی و کادمیوم در سه نوع فاضلاب صنعتی

دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 75-86

آزاده نصرآزادانی؛ آرزو طهمورث‌پور؛ مهران هودجی


ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی محدودة شهر کرمان

دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 101-110

رضا حسن‌زاده؛ احمد عباس‌نژاد؛ محمد‌علی حمزه


مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387

علی مهدوی؛ محمد حسین امید؛ محمدرضا گنجعلی


اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385

محسن سعیدی؛ عبدالرضا کرباسی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی


بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی


میزان و نحوه تغییرات فلزات سنگین و اندام های گیاهان آبزی و رسوبات تالاب میانکاله

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

مهندس فاطمه عبادتی؛ دکتر عباس اسماعیلی ساری؛ مهندس علیرضا ریاحی بختیاری


تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

دکتر محمد علی عبدلی؛ مهندس علی دریا بیگی زند


طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانی


بررسی جذب فلزات سنگین توسط خاک اره

دوره 24، شماره 21، تیر 1377

دکتر غلامرضا نبی؛ مهندس حسین فاضلی پیشه


خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی