دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 393-586 
4. استفاده از حل کننده CPLEX در به‌گزینی کاربری اراضی شهرستان گرگان

صفحه 445-459

مریم سعیدصبایی؛ رسول سلمان ماهینی؛ ُسید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری


6. بهسازی آسترهای محل دفن زباله های جامد شهری با استفاده از الیاف سنتزی و دی کلسیم فسفات

صفحه 473-488

مهناز اسکندری؛ امین فلامکی؛ کامران محمدزاده ببر؛ هادی منصورآبادی


11. اثر رخداد های گرد و غبار بر بازخورد برخی عوامل اقلیمی استان ایلام

صفحه 549-563

ملیحه سادات ظریف معظم؛ رسول مهدوی؛ سهیلا جوانمرد؛ مرضیه رضایی