دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 499-719 
11. پالایش خاک‌های آلوده به بنزین در محیط‌های شهری با استفاده از روش واجذبی حرارتی

صفحه 643-652

سعید گیتی پور؛ عماد صنعتی فروش؛ نگار کرامتی؛ پیمان یعقوب زاده؛ مسعود رضایی


14. پالایش و بازیابی روغن‌های آلوده به PCBs به روش شیمیایی (مطالعۀ موردی: نیروگاه بعثت تهران)

صفحه 681-693

فاطمه اکبرپور سراسکان‌رود؛ علیرضا نورپور؛ امیر ناصر ملک قاسمی