دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 297-498 
4. بررسی ضریب انتشارپذیری کلرید سدیم در ‌ستون‌های آزمایشگاهی تحت تأثیر بافت و طول‌‌های مختلف

صفحه 317-329

امید بهمنی؛ محمد قبائی سبوق؛ معین الدین رضوانی؛ عاطفه مهدوی نجف آبادی


5. بررسی فرایندهای جذب و دفع و لخته‌سازی در حین اختلاط آب شور و شیرین (دریای خزر)

صفحه 331-340

عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا واعظی؛ ابوالفضل بشیری؛ مهدی حیدری


11. تعیین سهم عرصه‌‌های بیابانی در تولید غبار ریزشی با استفاده از روش منشأیابی (مطالعۀ موردی: یزد)

صفحه 401-413

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ حمید سودایی زاده


14. ارزیابی شاخص‌های ناپایداری زیست‌محیطی در کلان‌شهر اهواز

صفحه 447-464

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ جعفر سعیدی