پالایش و بازیابی روغن‌های آلوده به PCBs به روش شیمیایی (مطالعۀ موردی: نیروگاه بعثت تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیمی خاک و کارشناس مسئول آلودگی آب و خاک، ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران،

2 دانشیار دانشکدۀ محیط‌زیست دانشگاه تهران، دکتری مهندسی مکانیک سیالات، گروه مهندسی محیط‌زیست

3 مهندس شیمی، مدیر پروژۀ شرکت پردیس کیش

چکیده

ترکیبات PCB، ترکیباتی با سمیت بالا در محیط‌زیست‌اند، که به واسطۀ نگرانی‌های ناشی از آثار ناخوشایند این ترکیبات در محیط و پایداری آن‌ها، تولید، استفاده و واردات آن در برخی کشورها ممنوع شده است. استفادۀ گسترده از این ترکیبات در تجهیزات صنعتی سبب ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی و به‌رغم ممنوعیت کنوانسیون استکهلم مبنی بر استفاده از این ترکیبات تا سال 2025، مقادیر زیادی از این ترکیبات در صنعت برق کشور انبار شده است. در این پژوهش 74000 لیتر از روغن‌های PCBs نیروگاه بعثت تهران با آلودگی زیر ppm10000 با روش شیمیایی پایۀ فلز سدیم امحا شد. در ترانسفورمرهای مورد تحقیق، عمدتاً از سه نوع PCB آرکولار 1242، 1254، 1260 استفاده شده بود که پس از فرایند امحا، میزان PCBs به روش کروماتوگرافی گازی سنجش شد. کاهش میزان PCBs تا ppm2 و کمتر از آن نشان‌دهندۀ توفیق روش شیمیایی با پایۀ سدیم در امحای روغن‌های PCBs است. پس از کاهش میزان آلودگی، روغن‌ها وارد فرایند احیای مجدد شده و نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های شیمیایی، فیزیکی، HSE و الکتریکی به آزمایشگاه فرستاده شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که روغن‌های احیا‌شده از کیفیت استاندارد IEC60296 برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


برنامۀ اقدام ملی ایران NIP، 2005.
Borja., J., Taleon., D.M., Auresenia, J., Gallardo, S. 2005. Polychlorinated biphenyls and their biodegradation. Process Biochemistry, 40(6):1999-2013.
Cafissi, A., Beduschi, S., Balacco, V., Trasatti, S.2007. Chemical dechlorinating of polychlorinated biphenyls (PCBs) from dielectric oils. Environmental chemistry letters, 5(2):101-106.
Jones, D.A., Lelyveld, T.P., Marvofidis, S.D., Kingman, S.W., Miles, N.J.2003. Microwave Heating Applications in Environmental Engineering- a review. Resources conservation and Recycling, 34: 75-90.
Kastank, P., Kastank, F., Hajek, M., Sobek, J., Solcova, O.2011. Dehalogenation of polychlorinated biphenyls (PCB) by nucleophile reactants at the presence of ionic liquids and under application of microwaves. Global NEST Journal.
Liu, X., Zhao, K., Sun, K., Zhang, G., Zaho, Y. 2011. Dechlorination of PCBs in the simulative transformer oil by microwave- hydrothermal reaction with zero-valent iron involved. Chemosphere, 82(5):773-777.
Manzano, M.A., Perales, J.A., Sales, D., Quiroga, J.M. 2004. Using solar and ultraviolet light to degrade PCB in sand and transformer oils. Chemosphere, 57: 645- 654.
Sang Ryoo, K., Hyuk Byun, S., Choi, J., Pyo Hong,Y., Tae Ryu, Y., Seol Song, J., Suk Lee, D., Sung Lee, H. 2007. Destruction and removal of PCBs in waste transformer oil by a chemical dechlorination process. Bull. Korean Chem. SOC, 28(4):520-528.
UNEP. 2004. The technical guidelines on the environmentally sound management of waste consisting of containing or contamination with polychlorinated tetraphenyl (PCT), and polybrominated biphenyls.
Wiegel, J., Wu, Q. 2000. Microbial reductive dehalogenation of polychlorinated biphenyls. FEMS microbiol, 32:1-15.
Wong, KH., Wong, PK. 2006. Degradation of polychlorinated Biphenyls by UV Catalyzed Photolysis. Human and Ecological Risk Assessment, 12(2): 259-269.
Woodyard, J.P., King, J.J. 1992. PCB Management handbook: Executive Enterprises Publications Company.
Wu, W., Xu, J., Zhao, H., Zhang, Q., Liao, S. 2005. A practical approach to the degradiation of polychlorinated biphenyls in transformer oil. Chemosphere, 60(7):944-950
Zorrilla Velazco, M., Velazco Pedroso, P., Villanueva Ramos, G., Van Langenhove, H. 2013. Chemical dechlorination for the treatment of PCBs present in transformer oil (Sovtol-10): Parameter Study.