دوره و شماره: دوره 31، شماره 37 - شماره پیاپی 161، بهار 1384 (محیط شناسی) 
2. پهنه بندی کیفی رودخانه جاجرود

مهندس محمد میرزایی؛ مهندس علیرضا نظری؛ مهندس علی یاری


6. میزان و نحوه تغییرات فلزات سنگین و اندام های گیاهان آبزی و رسوبات تالاب میانکاله

مهندس فاطمه عبادتی؛ دکتر عباس اسماعیلی ساری؛ مهندس علیرضا ریاحی بختیاری


7. مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعة موردی :منطقة طالقان

دکتر حسین ارزانی؛ مهندس شهرام یوسفی؛ دکترمحمد جعفری؛ دکتر مهدی فرحپور


8. غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان

سهیل سبحان اردکانی؛ کامران شایسته؛ مجید افیونی؛ نصراله محبوبی صوفیانی


10. طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ مهندس نرمین رازی مفتخر


11. تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای

دکتر محمد علی عبدلی؛ مهندس علی دریا بیگی زند


14. ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب

مهندس عاطفه چمنی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر نعمت الله خراسانی؛ مهندس مهرداد چراغی