دوره و شماره: دوره 31، شماره 38، دی 1384 (محیط شناسی) 
بررسی آلودگی مونوکسیدکربن در تونل‌های محور هراز

مریم حسین نژاد؛ سید محمود قاسمپوری؛ عباس اسماعیلی ساری