دوره و شماره: دوره 31، شماره 38، زمستان 1384 (محیط شناسی) 
2. بررسی آلودگی مونوکسیدکربن در تونل‌های محور هراز

مریم حسین نژاد؛ سید محمود قاسمپوری؛ عباس اسماعیلی ساری


3. امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل

محمد علی عبدلی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ صمد محمدی