دوره و شماره: دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-210 ((63)) 
شناسایی آلودگی فلزات سنگین در جنگل‌های مانگرو استان بوشهر

صفحه 27-36

10.22059/jes.2012.29146

علی داوری؛ افشین دانه‌کار؛ نعمت الله خراسانی؛ آرش جوانشیر


بررسی آنومالی آرسنیک موجود در منابع آب سد سهند

صفحه 61-74

10.22059/jes.2012.29149

عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ فریبا صادقی؛ حسین آقایی


تحلیل آماری - همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران

صفحه 123-134

10.22059/jes.2012.29154

قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرتضی میری؛ طاهر صفرراد