دوره و شماره: دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-214 ((61)) 
7. ارائة رهیافتی علمی در کاهش آلایندگی صنایع فولاد استان اصفهان

صفحه 61-70

محمد مهدی اسماعیلی؛ مصطفی اسماعیلی؛ هادی امیرشقاقی


10. تحلیل تجزیه انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی در ایران

صفحه 93-104

منصور خلیلی عراقی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ سجاد برخورداری


15. درهم تنیدگی منزلگاه عشایر آق‌اولر مریان با سکونتگاههای تاریخی تالشان

صفحه 155-166

فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ بهرنگ بهرامی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ رویا ساعتیان