دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-196 ((62)) 
2. نقش استفاده از انرژی خورشیدی در حفظ و احیای مراتع در مناطق خشک

صفحه 13-22

سیدجمال فرج ا... حسینی؛ زهرا سلطانی؛ فرشته غیاثوند غیاثی


10. تأثیر استفاده از مواد طبیعی در بهبود آبگیری از لجن فاضلاب در بسترهای لجن خشک‌کن

صفحه 95-102

المیرا تاروردیزاده؛ علی ترابیان؛ ناصر مهردادی؛ علی‌اکبر عظیمی


11. کاربرد روش ارزیابی جامع فازی در پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه‌ها

صفحه 103-1110

سیدحسین هاشمی؛ محمد مهدی عظیمی قادیکلایی؛ مرتضی رعیتی دماوندی؛ سمانه برکتین


13. اثر کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر زنده‌مانی باکتری ایکولای در مخلوط شن ریز

صفحه 117-126

نصراله سپهرنیا؛ علی اکبر محبوبی؛ محمدرضا مصدقی؛ غلامرضا خداکرمیان؛ علی اکبر صفری سنجانی


14. حفاظت و باز زنده سازی منظر رود درة دربند بر اساس الگوهای رفتاری

صفحه 127-134

هما ایرانی بهبهانی؛ شهرزاد فریادی؛ گلنار محبعلی