دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-214 ((65) ) 
1. شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

صفحه 1-10

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی


14. ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

صفحه 133-144

محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی


15. روش شناخت و مستند سازی باغهای تاریخی ناشناخته ایران

صفحه 145-156

هما ایرانی بهبهانی؛ ژاله شکوهی دهکردی؛ رضوان سلطانی