دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-214 ((65) ) 
شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

صفحه 1-10

10.22059/jes.2013.30384

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی


ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

صفحه 133-144

10.22059/jes.2013.30397

محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی


روش شناخت و مستند سازی باغهای تاریخی ناشناخته ایران

صفحه 145-156

10.22059/jes.2013.30398

هما ایرانی بهبهانی؛ ژاله شکوهی دهکردی؛ رضوان سلطانی