کلیدواژه‌ها = تهران
برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-286

10.22059/jes.2019.254273.1007624

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب


تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 55-66

10.22059/jes.2014.36462

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


پهنه‌بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعۀ موردی: تهران)

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 179-188

10.22059/jes.2013.35901

اسماعیل صالحی؛ یوسف رفیعی؛ محمد رضا فرزاد بهتاش؛ محمدتقی آقابابایی


واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391

10.22059/jes.2013.29862

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور


پیش‌بینی‌ هفتگی زبالة تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکة عصبی و تبدیل موجک

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388

روح‌اله نوری؛ محمد علی عبدلی؛ اشکان فرخ‌نیا؛ آلاله قائمی


آثار جزیره گرمایی و شهرنشینی روی وضع هوا و اقلیم محلی در کلان شهر تهران

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

عباس رنجبر سعادت آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سید علیرضا صادقی حسینی


بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دوره 30، شماره 35، مهر 1383

دکتر علی ترابیان؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس رضا خلیلی؛ دکتر سعید فردوسی پور