کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
اولویت‌بندی چند معیاره زیرساخت‌های سبز و ترکیب‌های آنها برای کنترل رواناب در کلان شهر تهران

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-100

10.22059/jes.2022.335865.1008264

ایمان سعیدی؛ علیرضا میکائیلی؛ عبدالرضا بهره مند؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان

دوره 45، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 625-643

10.22059/jes.2020.288646.1007919

احمد سلطانی ذوقی؛ افسانه سراج الدین؛ احمد فتاحی اردکانی


برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

مهندس شراره پورابراهیم؛ دکتراحمد رضا


نقش اکوسیستم در حفاظت محیط زیست

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر علی اصغر رضوانی


شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376

دکتر سید حسین بحرینی