نویسنده = شهرزاد فریادی
تعداد مقالات: 13
1. بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-314

امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی


2. امکان‌سنجی شاخص‌‌های کیفی در اصفهان

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-106

نسیم شریفیان پور؛ شهرزاد فریادی


4. بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب‌آوری محیط زیست شهری (نمونة موردی: مناطق 1 و 3 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 123-132

پرستو پریور؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ پگاه هراتی


5. حفاظت و باز زنده سازی منظر رود درة دربند بر اساس الگوهای رفتاری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 127-134

هما ایرانی بهبهانی؛ شهرزاد فریادی؛ گلنار محبعلی


9. تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست

دوره 35، شماره 50، تابستان 1388

پرستو پریور؛ احمد رضا یاوری؛ شهرزاد فریادی؛ احد ستوده


12. ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران

دوره 27، شماره 28، زمستان 1380

منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی