دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 379-479 
تهیه نقشه سلامت سیمای سرزمین با استفاده از تصاویر لندست

صفحه 395-411

10.22059/jes.2021.332755.1008242

نیلوفر اسلام زاده؛ علیرضا میکائیلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رسول قربانی


بررسی پتانسیل آلودگی در محدوده معدن مس مزرعه اهر و تعیین منشأ آن‌ها

صفحه 461-479

10.22059/jes.2022.333150.1008243

عطا الله ندیری؛ زهرا آذری اسکویی؛ محمدرضا حسین زاده؛ رضا فدایی دیزناب؛ سیاوش حاتم زاده