دوره و شماره: دوره 35، شماره 51، آبان 1388 
آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف‌کننده گوگرد

بهنوش امین زاده؛ علی ترابیان؛ علی اکبر عظیمی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ سید میثم فدائی


نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون

حبیب اله مهدوی وفا؛ محمد تقی رضویان؛ مصطفی مؤمنی


ارزیابی توان اکولوژیک جنگل‌های حوضه‌های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

محمد جواد امیری؛ سید غلامعلی جلالی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید محسن حسینی؛ فرود آذری دهکردی


نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری

عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرامرز معطر؛ المیرا مهین عبداله‌زاده