دوره و شماره: دوره 35، شماره 52، بهمن 1388 
روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381

علیرضا میرزاجانی؛ حجت خداپرست؛ هادی بابایی؛ علی عابدینی؛ عظمت دادی قندی


بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی

کریم قاسمی‌پناه؛ علی ترابیان؛ سید سیاوش مدائنی؛ علی‌اصغر قدیم‌خانی