دوره و شماره: دوره 35، شماره 52، زمستان 1388 
3. تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS

علی سرکارگر‌اردکانی؛ محمد‌جواد ولدان زوج؛ علی منصوریان


7. روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381

علیرضا میرزاجانی؛ حجت خداپرست؛ هادی بابایی؛ علی عابدینی؛ عظمت دادی قندی


8. بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی

کریم قاسمی‌پناه؛ علی ترابیان؛ سید سیاوش مدائنی؛ علی‌اصغر قدیم‌خانی