دوره و شماره: دوره 32، شماره 39، تابستان 1385 (محیط شناسی) 
1. سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران

هما کشاورزی شیرازی؛ فرح سادات هالک؛ محسن میرمحمدی


6. راه اندازی یک راکتور بی هوازی هیبرید (UASB / فیلتر) برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی

محمد تقی جعفرزاده؛ ناصر مهردادی؛ سید جمال الدین هاشمیان؛ علی اکبر عظیمی


7. آثار جزیره گرمایی و شهرنشینی روی وضع هوا و اقلیم محلی در کلان شهر تهران

عباس رنجبر سعادت آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سید علیرضا صادقی حسینی


11. توانمندی های زیستی و تنگناهای موجود در منطقه حفاظت شده سیاهکوه اردکان (یزد) *

محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ جلیل سرهنگ زاده؛ حمیدرضا علمی؛ زین العابدین حسینی؛ فاطمه حاضری