موضوعات = جغرافیای طبیعی
تعداد مقالات: 8
1. تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 587-602

شهاب الدین زارع زاده مهریزی؛ اسداله خورانی؛ جواد بذرافشان؛ ام البنین بذرافشان


2. بررسی تغییرات الگوی مکانی کانون های گردوغبارداخلی خوزستان طی دهه های اخیر

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 603-623

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان


3. پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 309-320

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری


5. موقعیت رودباد جبهه‌قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و شار رطوبت ترازهای پایین غرب ایران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 783-798

رشید سعید آبادی؛ شعیب آب خرابات؛ محمد سعید نجفی


6. پایش دریاچۀ‌ نمکی مهارلو با تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 669-677

حسین نظم فر؛ نادر سرمستی؛ سید کاظم علوی پناه