موضوعات = جغرافیای طبیعی
تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 44، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 587-602

10.22059/jes.2019.269177.1007772

شهاب الدین زارع زاده مهریزی؛ اسداله خورانی؛ جواد بذرافشان؛ ام البنین بذرافشان


پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 309-320

10.22059/jes.2018.245774.1007548

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری


پایش دریاچۀ‌ نمکی مهارلو با تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 669-677

10.22059/jes.2014.52212

حسین نظم فر؛ نادر سرمستی؛ سید کاظم علوی پناه