موضوعات = جغرافیای طبیعی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تغییرات الگوی مکانی کانون های گردوغبارداخلی خوزستان طی دهه های اخیر

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 603-623

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان


2. تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 587-602

شهاب الدین زارع زاده مهریزی؛ اسداله خورانی؛ جواد بذرافشان؛ ام البنین بذرافشان


3. پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 309-320

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری


5. موقعیت رودباد جبهه‌قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و شار رطوبت ترازهای پایین غرب ایران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 783-798

رشید سعید آبادی؛ شعیب آب خرابات؛ محمد سعید نجفی


6. پایش دریاچۀ‌ نمکی مهارلو با تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 669-677

حسین نظم فر؛ نادر سرمستی؛ سید کاظم علوی پناه