کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 11
1. استفاده از حل کننده CPLEX در به‌گزینی کاربری اراضی شهرستان گرگان

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 445-459

مریم سعیدصبایی؛ رسول سلمان ماهینی؛ ُسید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری


3. پیاده سازی مدل اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد PROMETHEE II و Fuzzy AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 109-122

حسین نصیری؛ سیدکاظم علوی پناه؛ حمیدرضا متین فر؛ علی عزیزی؛ محمد حمزه


4. توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-12

گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان


7. آمایش سرزمین حوزه آبخیز کبار - کهک قم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

مهندس رزیتا شریفی پور؛ دکتر مجید مخدوم


8. برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

مهندس شراره پورابراهیم؛ دکتراحمد رضا


9. آمایش سرزمین منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

مهندس جلیل سرهنگ زاده؛ دکتر مجید مخدوم


10. پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر منوچهر طبیبیان؛ محمد جواد دادراست


11. تهیه الگوی مدیریت حوزه آبخیز تاش- مجن شاهرود با بهره گیری از آمایش سرزمین

دوره 24، شماره 21، تابستان 1377

دکتر محمد جعفری؛ مهندس علی اکبر کریمیان