دوره و شماره: دوره 25، شماره 23 - شماره پیاپی 1000066، تیر 1378 (محیط شناسی) 
بررسی وضعیت تروفی تالاب انزلی با استفاده از GIS،شاخص تروفی (TSI)

دکتر علی اصغر درویش صفت؛ مهندس فریبرز جمال زاد فلاح؛ دکترشعبانعلی نظامی بلوچی


بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج

دکترمحمد جعفری؛ مهندس سید ابوالفضل نصراللهی؛ دکتر فریدون سرمدیان؛ دکتر حسین آذرنیوند


بررسی زمینه های تعادل زیستی در ساختار شهر

دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس میترا احمدی ترشیزی