کلیدواژه‌ها = سرب
حذف سرب و کادمیوم از محلول‌‌های آبی با استفاده از کانی‌‌های سپیولیت و زئولیت طبیعی ایران

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 189-198

10.22059/jes.2014.50166

سیده صفیه هاشمیان قهفرخی؛ احمد لندی؛ حسین خادمی؛ سعید حجتی


بررسی آلودگی سرب خاک ناشی از تردد وسایل نقلیه در محدودۀ پناهگاه حیات وحش قمیشلو

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 49-57

10.22059/jes.2013.35887

لیلا دواشی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ شایسته دادفرنیا؛ سید رحمان دانیالی


تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

دوره 34، شماره 47، آذر 1387

اشرف آقابراتی؛ سید محسن حسینی؛ عباس اسماعیلی؛ حبیب مارالیان


آلودگی به سرب و اثرآن بر اندیس‌های خونی در حوالی معدن سرب فیض‌آباد راور

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387

مهدی عباس نژاد؛ احمد عباس نژاد؛ محمدرضا آفرینش؛ علی گل


آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

دوره 30، شماره 36، دی 1383

مهندس پونه قائمی؛ مهندس شهناررستمی حضوری؛ مهندس آلاله قائمی