کلیدواژه‌ها = جذب
کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای بهینه سازی حذف اورتو زایلن از آب توسط روش رویه پاسخ

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-15

10.22059/jes.2018.239006.1007479

آویده عزیزی؛ الهام منیری؛ امیر حسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ فاطمه کاهی


حذف سرب و کادمیوم از محلول‌‌های آبی با استفاده از کانی‌‌های سپیولیت و زئولیت طبیعی ایران

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 189-198

10.22059/jes.2014.50166

سیده صفیه هاشمیان قهفرخی؛ احمد لندی؛ حسین خادمی؛ سعید حجتی


حذف منگنز از محیط آبی با زئولیت طبیعی و سدیمی شده

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 97-104

عادل اصفهانی؛ زمان شامحمدی حیدری


گیاه پالایی خاک‌های آلوده به " فنانترن" با استفاده از گیاه سورگوم

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

ابراهیم علایی؛ فروزان وکیلی؛ امیرعبدالله مهرداد شریف


مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387

علی مهدوی؛ محمد حسین امید؛ محمدرضا گنجعلی


کاربرد جاذب‌های طبیعی در حذف COD ازفاضلاب صنایع سلولزی

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387

صادق مهدوی متین؛ حسین گنجی دوست