کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیر سرطان‌زایی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 379-390

مهناز موفقی اردستانی؛ علیرضا پرداختی


2. تعیین مناطق آسیب‌پذیر آبخوان دشت ملکان به نیترات با استفاده از روش جنگل تصادفی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 923-942

حسین نوروزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری


3. مدل‌‌‌سازی کمّی توزیع نیترات در آبخوان دشت اردبیل با استفاده از منطق فازی

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-79

مهدی کرد؛ اصغر اصغری مقدم؛ محمد نخعی


5. بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 221-236

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


6. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت میمه اصفهان با استفاده از روشهای تطبیقی DRASTIC، GODS و AVI

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 45-60

الهه محمودزاده؛ سحر رضایان؛ آزاده احمدی


8. مقایسه روشهای Logistic Regression , DRASTIC اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 79-92

نورالله کرمی شاهملکی؛ سید محمودرضا بهبهانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ کمال خدایی


9. بررسی کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب محدودة سیاه‌منصور دزفول

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 29-42

نصراله کلانتری؛ محمد حسین رحیمی؛ فیروزه مطوری


10. ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی محدودة شهر کرمان

دوره 36، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 101-110

رضا حسن‌زاده؛ احمد عباس‌نژاد؛ محمد‌علی حمزه


11. خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 53، بهار 1389

رضا لاله زاری؛ سید حسن طباطبائی


13. دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

دکتر اکبر باغوند؛ مهندس محمد تقی جعفرزاده