کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعیین مناطق آسیب‌پذیر آبخوان دشت ملکان به نیترات با استفاده از روش جنگل تصادفی

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 923-942

10.22059/jes.2016.57144

حسین نوروزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری


بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 221-236

10.22059/jes.2014.50168

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


مقایسه روشهای Logistic Regression , DRASTIC اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 79-92

10.22059/jes.2013.29865

نورالله کرمی شاهملکی؛ سید محمودرضا بهبهانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ کمال خدایی


بررسی کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب محدودة سیاه‌منصور دزفول

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 29-42

نصراله کلانتری؛ محمد حسین رحیمی؛ فیروزه مطوری


ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی محدودة شهر کرمان

دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 101-110

رضا حسن‌زاده؛ احمد عباس‌نژاد؛ محمد‌علی حمزه


خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

رضا لاله زاری؛ سید حسن طباطبائی


دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی

دوره 30، شماره 34، تیر 1383

دکتر اکبر باغوند؛ مهندس محمد تقی جعفرزاده