نویسنده = مهندس هنریک مجنونیان
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی توان زیست محیطی پناهگاه حیات وحش لوندویل

دوره 27، شماره 27، تابستان 1380

مهندس هنریک مجنونیان


7. مقدمه ای بر گوزن زرد ایرانی و زیستگاههای آن

دوره 13، شماره 13، بهار 1364

مهندس هنریک مجنونیان؛ مهندس مسعود مولوی


8. استفاده از منابع طبیعی و حفاظت آنها

دوره 10، شماره 10، بهار 1359

ک. آنانیچف؛ مهندس هنریک مجنونیان