کلیدواژه‌ها = فاضلاب شهری
استفاده از الکترولیز در ارتقای راهبری راکتورهای بی‌هوازی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 9-16

10.22059/jes.2013.29859

گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی؛ علیرضا ولیپور


استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن

دوره 35، شماره 51، آبان 1388

ناصر مهردادی؛ افروز اکبریان؛ علی حق‌اللهی


تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

دوره 34، شماره 47، آذر 1387

اشرف آقابراتی؛ سید محسن حسینی؛ عباس اسماعیلی؛ حبیب مارالیان


طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانی


بررسی کییفیت فاضلاب شهری همدان

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر علیرضا مصداقی نیا؛ مهندس مهدی ریاحی خرم