کلیدواژه‌ها = فاضلاب شهری
تعداد مقالات: 8
1. استفاده از الکترولیز در ارتقای راهبری راکتورهای بی‌هوازی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 9-16

گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی؛ علیرضا ولیپور


2. استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن

دوره 35، شماره 51، پاییز 1388

ناصر مهردادی؛ افروز اکبریان؛ علی حق‌اللهی


3. تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

دوره 34، شماره 47، پاییز 1387

اشرف آقابراتی؛ سید محسن حسینی؛ عباس اسماعیلی؛ حبیب مارالیان


6. طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانی


8. بررسی کییفیت فاضلاب شهری همدان

دوره 17، شماره 17، زمستان 1374

دکتر علیرضا مصداقی نیا؛ مهندس مهدی ریاحی خرم