کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
تعداد مقالات: 7
1. استفاده از روش "اندازه شبکه موثر" در ارزیابی کیفی مناطق حفاظتی تحت مدیریت ( مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 539-554

آصف درویشی؛ نغمه مبرقعی؛ مریم یوسفی؛ شهیندخت برق جلوه


3. مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری

دوره 35، شماره 49، بهار 1388

علیرضا نقی‌نژاد؛ عباس شاهسواری؛ توران جهانیان


4. ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار

دوره 34، شماره 45، بهار 1387

اطهره نژادی؛ مجید مخدوم؛ سید مسعود منوری؛ علی بالی؛ حمید فراهانی راد


5. معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

مهندس سهیلا شفیعی؛ مهندس محمد ابراهیم صحتی ثابت؛ مهندس داریوش مقدس


6. تالاب هایا آب بندان های مازندران

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری


7. پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان

دوره 24، شماره 21، تابستان 1377

حسن پوربابائی؛ دکتر کریم جوانشیر؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمود زبیری