کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 12
2. برآورد حقابه زیستی باغستان سنتی شهر قزوین با استفاده از قابلیت‌های سنجش از دور

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 237-252

افشین یوسف گمرکچی؛ مهدی اکبری؛ مهدی یونسی


4. ارزیابی روند تغییرات کاربری زمین و تغییر اقلیم در سیمای سرزمین تالاب چغاخور با تأکید بر آثار محیط‌زیستی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 631-643

فاطمه جهانی شکیب؛ بهرام ملک محمدی؛ احمدرضا یاوری؛ یونس شریفی؛ فاطمه عادلی


5. مدل رطوبتی لایة سطحی خاک با استفاده از شاخص NDVI (مطالعة موردی: مراتع استان خراسان رضوی)

دوره 34، شماره 48، زمستان 1387

الناز نوروزی اقدم؛ سید محمودرضا بهبهانی؛ علی رحیمی‌خوب؛ حسین عقیقی


11. کاربرد سنجش حرارتی از دور در مطالعات محیط زیست

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

دکتر سید کاظم علوی پناه


12. پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر منوچهر طبیبیان؛ محمد جواد دادراست