نویسنده = علیرضا ریاحی بختیاری
فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندان های دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

سید مهدی امینی نسب؛ بهروز بهروزی راد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ مهدیه جلالپور


شناسایی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانیApodemus hyrcanicus در منطقه نور

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

سید محمد جاویدکار؛ جمشید درویش؛ علیرضا ریاحی بختیاری


امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل

دوره 31، شماره 38، دی 1384

محمد علی عبدلی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ صمد محمدی