نویسنده = مهدی مظاهری
بررسی و مدل سازی چالش سد گتوند علیا (هیدرودینامیک و شوری مخزن) و ارائه راهکارهای مدیریتی

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 251-265

10.22059/jes.2017.63077

وحید ندرخانلو؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی