بررسی و مدل سازی چالش سد گتوند علیا (هیدرودینامیک و شوری مخزن) و ارائه راهکارهای مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

2 هیات علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از سدهای بزرگ کشور، سد گتوند علیا در استان خوزستان می‌باشد. از مهم‌ترین چالش‌های ایجاد شده درباره این سد، وجود توده‌های نمکی در مخزن سد است که پس از آبگیری مستغرق شده و باعث شوری مخزن می‌شود. این امر در حال حاضر به یکی از مشکلات اساسی مرتبط با این سد در کشور تبدیل شده است. برای حل چالش مذکور راهکارهایی پیشنهاد شده است که از مهم‌ترین آنها مدیریت کیفی مخزن توسط آبگیری از لایه‌های مختلف می‌باشد. برای داشتن شناختی جامع از هیدرودینامیک جریان و شوری مخزن این سد، با توجه به اندازه‌گیری‌های صورت گرفته از مقدار شوری در اعماق مختلف و جریان ورودی در زمان‌های مختلف، شبیه‌سازی هیدرودینامیک و لایه‌بندی حرارتی و شوری با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی برای یک دوره دو ساله از ابتدای آبگیری صورت گرفت. با توجه به اینکه، مقدار نرخ انحلال، مهم‌ترین پارامتری است که در برآوردهای کمی از میزان انحلال نقش دارد، در این تحقیق، مقدار نرخ انحلال سازندهای نمکی، بر اساس لایه‌بندی شوری درون مخزن سد، واسنجی و صحت‌سنجی گردید. همچنین امکان‌پذیری مدیریت کیفی مخزن با توجه به مشکل به وجود آمده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج مدل سه‌بعدی راهکارهای مربوطه نیز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات